Helhedsplan

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN


Den 5. december 2017 godkendte Byrådet i Varde, en ny boligsocial helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2018-2021. Helhedsplanen havde på daværende tidspunkt været på vej i et par år.


Helhedsplanen er et resultat af Folketingets boligforlig, Landsbyggefondens regulativ og et stort lokalt analysearbejde.


I de 4 projektår arbejdes der med målsætninger indenfor tryghed og trivsel samt ikke mindst social arv.


Selve helhedsplanen består af 18 aktiviteter delvist drevet af Varde Kommune og det boligsociale team.


Her på siden kan du læse hele den boligsociale helhedsplan.

Læs hele helhedsplanen


Selve helhedsplanen består af en strategisk samarbejdsaftale og tre delaftaler. Aftalernes parter er Varde Kommune og de tre repræsenterede boligorganisationer. Har du spørgsmål til aftalerne, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Maria Ladegaard-Pedersen på maria@vardebb.dk og mobil: 2013 5535

VORES HISTORIE


Der har været boligsociale helhedsplaner i Boulevardbebyggelserne siden 2005.

Arbejdet har blandt andet betydet et markant fald i kriminalitet, hærværk og utryghed i området. Derudover er områdets image forbedret.


Vi ved ikke om der efter 2021 kommer nye helhedsplaner til området.

Man bliver altid kun godkendt 4 år ad gangen. Ultimo 2019 skal Bestyrelsen tage stilling til, om der skal ansøges om midler til endnu en helhedsplan.


VORES VISION


Boulevardbebyggelserne skal være et attraktivt og trygt boligområde at bo og vokse op i. Et boligområde som er kendetegnet ved en stærk social sammenhængskraft og med øget chancelighed, for børn og unge der vokser op i området.

3 INDSATSOMRÅDER


De tre indsatsområder som vi arbejder med i de 4 projektår, er:

 

  • Tryghed og trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Forebyggelse og forældreansvar


Derudover understøtter vi lokale ildsjæle og fælleskaber. Vi har også enkelte aktiviteter som ikke er en direkte del af helhedsplanen. Et eksempel på dette er plantekasserne.

Du kan følge os på Facebook

Følg med i seneste nyt fra projektet

Boulevardbebyggelserne

Mobil: 2013 5535